Sportovní doping: co vše obnáší?

Co je doping a k čemu se používá?

Doping je užívání látek nebo metod, které jsou zakázané v daném sportu, s cílem zvýšit výkon sportovce. Vyskytuje se ve všech sportech, od profesionálních až po amatérské.

Existuje mnoho důvodů, proč sportovci užívají doping. Někteří to dělají, aby získali výhodu nad ostatními, zatímco jiní se mohou spoléhat na doping kvůli tlaku výkonnosti nebo kvůli nesprávnému názoru, že doping je nezbytný pro úspěch. Doping může být také použit k léčbě zranění nebo ke zlepšení zdraví sportovce.

Doping může mít vážné následky pro zdraví sportovce. Některé látky používané k dopingu mohou způsobit trvalé poškození těla, včetně poškození srdce a ledvin. Také může vést ke zvýšenému riziku úrazu nebo dokonce smrti.

V rámci boje proti dopingovým praktikám existuje řada opatření, včetně testování na doping a trestů pro sportovce, kteří se dopingu dopustí. Cílem je, aby byly všechny sporty čestné a aby byly sportovci odměňováni za svůj talent a píli, ne za používání nelegálních látek.

Jaké jsou nejpoužívanější dopingové látky?

  1. Erythropoietin (EPO): jedná se o hormon, který se přirozeně vyskytuje v lidském těle a je zodpovědný za produkci červených krvinek. Užívání syntetické formy EPO může zvýšit hladinu červených krvinek v krvi, což může zlepšit schopnost sportovce vydržet vysoké úrovně fyzické námahy. Avšak užívání EPO může také způsobit tvorbu krevních sraženin a vést k infarktu nebo mrtvici.
  2. Anabolické steroidy: jsou syntetické látky, které jsou podobné přirozeně se vyskytujícímu testosteronu. Užívání anabolických steroidů může zvýšit svalovou hmotu a sílu, ale může také způsobit vedlejší účinky, jako je zvýšené riziko vzniku rakoviny, poškození jater a poruchy chování.
  3. Stimulancia: je látka, které zvyšuje pozornost a koncentraci a může být použita k zlepšení výkonu v některých sportech. Mezi nejčastěji používaná stimulancia patří amfetaminy a kokain. Užívání stimulancií může vést k závislosti a zdravotním problémům, jako je srdeční arytmie nebo infarkt.
  4. Hormonální látky: někteří sportovci užívají hormonální látky, jako je růstový hormon nebo thyroxin, aby zvýšili svůj výkon. Tyto látky mohou ovlivnit metabolismus nebo růst svalové hmoty, ale mohou také vést k vedlejším účinkům, jako je porucha růstu nebo snížení počtu krevních destiček.
  5. Diuretika: jsou používána některými sportovci k maskování jiných dopingových látek nebo ke snížení hmotnosti před zápasem nebo soutěží. Avšak užívání diuretik může způsobit dehydrataci a snížení elektrolytů v těle, což může vést k vážným zdravotním problémům, jako je poškození srdce nebo mozku.

Sportovci, kteří se dopingu dopouštějí, se často setkávají s tresty, včetně diskvalifikace z mistrovství nebo zápasů a zákazu účasti na budoucích soutěžích.

Přečtěte si také řadu zajímavostí ze světa dostihů nebo pokračujte do rubriky móda a podívejte se, čím se do historie zapsala Coco Chanel.

Fotografie